Akce a novinky

AKCE

Po nekonečně dlouhé zimě přichází společnost Tondach Česká republika, s.r.o. s jedinečnou, ale limitovanou nabídkou.
 V období od 2.5.2013 můžete nakoupit u svých oblíbených dodavatelů až 1000 střech s taškou SAMBA 11 v povrchové úpravě ENGOBA
 (ve všech barvách)
 za mimořádnou cenu
 169,- Kč/m2.

 -----------------------------------

Díky našim dluholetým zkušenostem, dodržováním technologických postupů a norem, garantuje naše firma záruku 7 let na veškerou naši práci.

 

Nyní ke každé podlaze nad 50 m2 Bona Spray Mop ZDARMA

Realizace

Co byste měli vědět

  1. Stavební připravenost
  2. Povrchové úpravy
  3. Správné užívání dřevěných podlah
  4. Čištění a údržba
  5. Různé konstrukce parketových čtverců
  6. Podlahové topení
  7. Tvarová stálost dřevěných podlah

 

  1. Stavební připravenost

Kvalitu výsledné podlahy ovlivňují 3 základní faktory:

  • Stavební připravenost a její dodržování v průběhu montáže
  • Dodržování výrobní technologie a skladování
  • Správná údržba

 

        Podklad  musí být rovný,suchý a pevný. Rovinnost +- 2 mm na 2 m2. Vlhkost betonů do 2,5% ( u podlahového topení 1,5%) Klima v místnostech by mělo být stálé. Teplota okolo 20 °C a reletivní vlhkost vzduchu mezi 40 – 60%. Při nedodržení se může projevit tvarovými změnami. Velkou pozornost věnujte dobrému odizolování zdrojů tepla v podlaze (rozvody topení atd.)

 nahoru

  2. Povrchové úpravy

 Lakování

         Až do nedávna se jednalo o nejběžnější úpravu povrchu dřeva. Používají se dvousložkové polyuretanové laky, laky na vodní bázi, které jsou ekologické. Výhodou je vysoká zatížitelnost povrchu, snažší údržba. Nevýhodou je špatná opravitelnost.

 Olejování tvrdými oleji

         V dnešní době se stává nejoblíbenějším spůsobem povrchové úpravy dřevěných povrchů. Výhodou této úpravy  je vysoká zatižitelnost, snadná opravitelnost, příprava povrchu není tak náročná jako pod lak, tudíž je i ekonomičtějš. Krásně zvýrazní strukturu dřeva. Nevýhodou může být o něco horší údržba. Co se týče kvality ochrany povrchu je srovnatelný s laky.

 Olejový lak

          Kompromis mezi laky a olej, kdy docílíme zvýraznění struktury dřeva. Tyto laky jsou do prostor s menším namáháním.

 Voskování

        Nejméně používaná metoda. Voskování je podobné jako olejování, ovšem s velkou výhradou, kterou je měkký povrch, který nikdy nevytvrdne jako olej. Krásně zvýrazní strukturu dřěva, podlaha krásně voní. Složitá údržba. Používá se převážně v historyckých objektech.

nahoru

  3. Správné užívání dřevěných podlah

         Dřevěné podlahy jsou reprezentativní podlahovou krytinou. Jsou vysoce hygienické a doře se udržují. Nezapomínejte však na to, že dřevo je přírodní materiál a jako takový tzv. dýchá. To znamená, že dřevo neustále pracuje v závislosti na okolním klimatu. Při velkých výkyvech teplot či vlhkosti mohou vznikat spáry či pokroucení podlahy. Udržujte tedy stálou vlhkost hlavně v topném období mezi 40 – 60 %, je vhodné zvlhčovat vzduch, prospívá to nejen podlaze, ale i vašemu zdraví.

Je nutné dodržovat následující

Optimální podmínky pro dřevěnou podlahu jsou 20°C a 40 – 60 % vzdušné vlhkosti. Před vstupem na dřevěnou podlahu umístěte čistící zónu. Extrémně namáhané části podlahy chraňte koberci či podložkami (kolečkové židle atd.). Nohy pohyblivých částí nábytku podlepte měkkými podložkami. Ani tvrdé dřeviny nesnesou enormní bodové zatížení, například jehlové podpatky. Pravidelné voskování a leštění prodlužuje životnost podlah. Předčasnému opotřebení silně namáhaných podlah (taneční parkety, výstavní síně, hostince, atd.) lze předejít pouze včasným přebroušením a novou povrchovou úpravou. Nově nalakované nebo naolejované podlahy zatěžujte až po dokonalém zaschnutí poslední vrstvy (obvykle po 24 hodinách po nanesení poslední vrstvy). Pro zajištění větší trvanlivosti dřevěné podlahy dbejte na šetrné pozvolné zatěžování v průběhu prvních 14 dnů. Zejména v topné sezóně je nutný pozvolný náběh teploty a udržování stálého klimatu v místnosti. Podlahu nepokrývejte ihned koberci a neprovádějte čištění vodou.

nahoru

  4. Čištění a údržba

Nejprve několik obecných rad:

Vždy dodržujte technologický postup údržby udávaný výrobcem čisticích prostředků. Podlahy stírejte vlhkým (ne mokrým) mopem. Nebo používejte vysavač. Toto čištění provádějte tak často, jako vysávání koberce. Dojde-li k poškrábání, obvykle se dá škrábanců zbavit vyleštěním za pomoci pastového vosku. Pokud je poškození větší, lze podlahu místně obrousit smirkovým papírem a opatřit novou povrchovou úpravou.

Jak ošetřovat olejované podlahy:

Olejované podlahy vysávejte nebo vytírejte vlhkým hadrem. Do vody nepřidávejte saponáty na běžné čištění, nýbrž čističe s neutrálním PH. Nepoužívejte na stírání umělé materiály (rozdírají ochrannou vrstvu). Používejte přírodní materiály například bavlněné látky a podobně. Jednou za rok až dva roky znovu naolejujte.

Jak ošetřovat lakované podlahy:

Lakované podlahy vysávejte nebo vytírejte vlhkým mopem. Do vody nepřidávejte saponáty na běžné čištění, nýbrž čističe s neutrálním PH. Voskujte a leštěte podlahu, kdykoli začíná vykazovat známky opotřebení, zhruba jednou nebo dvakrát ročně. Doporučujeme tekutý vosk a čistící přípravek.

 Výše uvedené čistící a udržovací prostředky včetně strojů a nástrojů na jejich aplikaci můžete zakoupit u nás.

nahoru 

  5. Různé konstrukce parketových čtverců

Rozlišujeme dvě základní konstrukce parketových čtverců. Celo masivní a tzv. sendvičové neboli vrstvené. U některých (složitějších) vzorů je celo masivní provedení neekonomické, nebo konstrukčně vyloučené. Vrstvené parkety umožňují položení tzv. plovoucím způsobem, což může být u některých typů skladebných konstrukcí velkou výhodou. A každopádně jsou levnější.

Podlaha ze sendvičových parket nedilatuje rovnoměrně. Je to dáno konstrukcí parkety, kdy jednotlivé dílky čtverce jsou řezány a skládány s velkou přesností v dílně, lepeny jsou pod tlakem lisu. Takže z dílny odchází perfektní výrobek. Ovšem vlivem skupinového sesychání dochází k objemovým změnám parket. Parketové čtverce dilatují jako jednotlivé, prolepené celky. Tyto objemové změny se projevují tvorbou spár ve spojích. Celo masivní konstrukcí parket, jsme schopni tento jev minimalizovat.

Podlahy z celo masivních parketových čtverců jsou vlastně skládány z atypických vlysů, které jsou spojeny perem-drážkou, které dilatují samostatně. Spáry jsou menší a rozprostřeny v celé ploše. Takže působí jednolitěji. Dalším argumentem proč zvolit celo masivní čtverce je větší vrstva materiálu použitelná k broušení, tudíž vydrží déle. Sílu nášlapné vrstvy je nutno zvážit také s ohledem na očekávaný provoz.

nahoru

  6. Podlahové topení

Nebojte se dřevěných podlah nad podlahovým topením. Vždyť pro některé interiéry jde o nejvhodnější systém vytápění – například velké sály s vysokými stropy. Podlahové topení však musí mít pozvolný náběh teploty na začátku topné sezóny a pozvolné chladnutí na jejím konci. Při rychlejší regulaci teploty je vhodné použít přídavná topná tělesa nebo klimatizaci. Věnujte zvýšenou pozornost výběru dřeviny, čím stabilnější tím lepší. Také menší šíře podlahových prvků je vhodnější. Proto na podlahové vytápění je nejvhodnější kantovka. 

Dřevo je dobrý izolant a asi proto se mnoho zákazníků obává o funkčnost podlahového vytápění. Každý projektant, by měl správně spočítat podlahové vytápění tak, aby bylo dosaženo maximálního komfortu. Byly realizovány podlahy v celkové tloušťce 45mm a s vytápěním nejsou problémy. V každém případě před montáží masivních podlah na vyhřívané potěry je nezbytné dodržet velmi přísné podmínky stavební připravenosti. Kromě podmínek a povinností uvedených v (odst. 1) je objednatel povinen splnit tyto další podmínky: 

 

1. Příprava podkladu: 

     Potěr musí být před montáží a v průběhu montáže vyhřátý (a to i v letním období). Pozor, u čerstvých betonů by se nemělo začít s prohříváním dříve než po 21 dnech od jejich provedení. Při vyhřívání se postupně zvyšuje teplota o 5°C až k dosažení maximální teploty 35°C. Tato nejvyšší teplota musí být dosažena nejméně tolik dní před zahájením montáže kolik je centimetrů potěru. Tato teplota musí být udržována i přes noc. Rovnost podkladu +-2mm na 2m2. Relativní vlhkost vzduchu do 45%. Objemová vlhkost betonu do 1,5%. Po ukončení prací je nutné denně snižovat teplotu o 5°C. Snižování teploty nelze zahájit dříve jak 3 dny po dokončení montáže (technologicky nutná doba pro vyzrání lepidel, olejů a laků).

 

2. Náběh teplot: 

   Rovněž při zahájení – ukončení sezony, je důležité dodržet pozvolný náběh a pokles teploty. To znamená maximální změna teploty 5°C za 24 hodin.

 

3. Doporučení naší firmy: 

     V případech podlahového topení, nebo pokud jsou v podlaze vedeny lokální zdroje tepelné energie, doporučujeme provést speciální mezivrstvu z laťovky nebo OSB desek. Použitím této vrstvy dojde k oddělení nesourodých materiálů (dřevo-beton) a tato konstrukce napomáhá snižovat riziko nadměrné tvorby spár. S ohledem na vyšší vrstvu dřevěné konstrukce je vhodná konzultace s projektantem topení již ve fázi přípravy projekčních prací.

nahoru

  7. Tvarová stálost dřevěných podlah

Kromě tvrdosti a barevnosti se jedná o nejdůležitější vlastnost dřeva a na rozdíl od prvně jmenovaných se nedá bez speciálních přístrojů detekovat, takže pro laika jde o neznámou veličinu a přesto pro spokojenost s dřevěnou podlahou je jednou z nejdůležitějších.

Dřevo je totiž hygroskopický materiál, který poměrně rychle přijímá a vydává vlhkost ze svého okolí tak, aby bylo vždy dosaženo takzvané hygroskopické rovnovážnosti. A tím mění svůj objem. Nejsou-li dokonale vysušeny podkladní materiály, přijímá vodu i z podkladů. Čerstvě pokácený strom má vlhkost přes 50%. Po předsušení jsou hodnoty okolo 18-30%. Pro podlahové palubky musí být však vysušeno na 9,5 %.

nahoru

 
Vyhledat
Kontakt

David Gořula

Vysoké Studnice 133
588 22, Luka nad Jihlavou
Mobil: 724 787 988
E-mail: gorula@centrum.cz

IČO: 645 269 76
DIČ: CZ 761 014 472 9

Vaše reference

Statistika přístupu
TOPlist
/p